Beurt voor Keizersdijk in 2007

Gaat er na meer dan 30 jaar dan eindelijk iets gebeuren? Het door de VOG bekritiseren van het ‘wachten’ op een totaalaanpak blijkt eindelijk draagvlak te hebben……

Het wegdek en de stoepen op de Keizersdijk in Raamsdonksveer krijgen medio volgend jaar een opknapbeurt. Daarnaast wordt het parkeren beter gestructureerd en worden maatregelen getroffen die het aantal auto’s dat tegen de richting inrijdt, moeten minimaliseren.

De revitalisering van de Keizersdijk maakt deel uit van de centrumvisie van Raamsdonksveer. Die visie is op grote lijnen vastgesteld, de volgende stap is een plan van aanpak. Zo lang kan het opknappen van een deel van de Keizersdijk echter niet wachten, meent de raad van de gemeente Geertruidenberg.

Maandagavond kwamen zowel de SP als Keerpunt 74 met het voorstel om, nog voordat de straat compleet wordt heringericht, maatregelen te nemen. Fractievoorzitter van de SP Joris Klaassen: „Ik kan op de Keizersdijk niet eens naast mijn vriendin lopen, want daar is de stoep te smal voor. Daarbij kunnen we ook niet gezellig bij de winkels naar binnen kijken, maar moeten onze ogen op het wegdek zijn gericht. Het ligt zo schots en scheef dat je je nek breekt, als je niet uitkijkt.“

Burgemeester Matthieu Meijer gaf toe dat het hoogst noodzakelijke is om iets aan de winkelstraat te doen. „Maar de maatregelen kunnen niet te ingrijpend zijn. Als over een tijd de Keizersdijk wordt heringericht en er ook wordt gebouwd, moet alles weer ongedaan worden gemaakt. Dat is kapitaalvernietiging.“ Uiteindelijk werd besloten een speciaal renovatievoorstel van de Keizersdijk op te nemen in de definitieve centrumvisie en om medio 2007 tijdelijke maatregelen te treffen. Het parkeren moet zo worden gestructureerd dat er meer parkeercapaciteit komt, de stoepen en het wegdek worden glad getrokken en duidelijker wordt dat er op een gedeelte van de dijk eenrichtingsverkeer geldt. Het geld voor de tijdelijke maatregelen wordt niet gehaald uit de reserve centrumvisie, maar uit de reserve regulier onderhoud.