Beveiliging bedrijventerreinen in de klem

Zoals eerder geschreven bestaat nog veel onzekerheid over de afwikkeling van het verkeer dat de milieustraat straks aantrekt. Het is onduidelijk hoe bezoekers de milieustraat moeten verlaten. Of ze rijden via de Veerse Forellenweg heen en terug, óf die weg krijgt eenrichtingsverkeer en bezoekers worden via een andere route weggeleid.

Naast de toenemende verkeersdruk die de bereikbaarheid van de verschillende ondernemingen op Dombosch zal bemoeilijken heeft de milieustraat die over ongeveer een maand zal worden geopend een negatieve invloed op de veiligheid van de bedrijventerreinen Dombosch I en II.
Enerzijds zullen meer verkeersbewegingen (van niet-ondernemers) door de 21 camera’s moeten worden gevolgd. Anderzijds wordt de aanrijtijd voor de beveiligers en eventuele andere hulpdiensten door meer verkeer ten gevolge van de milieustraat langer.
Verder zal de verkeersveiligheid op de proef worden gesteld door allerlei verkeer dat afval zal afleveren op de nieuwe mileustraat.

Aandacht voor de verkeersveiligheid die de VOG nastreeft op Dombosch wordt op deze manier door de gemeente gefrustreerd evenals de investering in de unieke camerabewaking die door de VOG en FeelSafe is gerealiseerd.