Beveiliging Dombosch door ondernemers

Nadat eind vorig jaar bleek dat er onvoldoende steun was voor de BIZ op Dombosch leek dit ook het einde van de beveiliging op Dombosch. Echter na het besluit van beveiliger Alert Security om voor eigen rekening door te gaan na 1 januari 2015 is inmiddels duidelijk dat de beveiliging het gehele jaar gehandhaafd zal blijven.

De op Dombosch aanwezige beveiligingsfaciliteiten zijn deels eigendom van Alert Security en verder geheel voldaan door de ondernemers op Dombosch via BIZ-heffingen. De beveiliging zal gecontinueerd worden voor rekening en risico van Alert Security waarbij het de uitdaging van alle partijen is om zoveel mogelijk bedrijven te enthousiasmeren om deel te nemen aan deze nuttige en noodzakelijke beveiliging.

Binnen dit beveiligingsconcept hebben de Stichting BIZ Dombosch en de gemeente direct contact met Alert Security. Als VOG hebben we natuurlijk ook contact met Alert en ondersteunen de beveiliging waar menselijk/mogelijk. Optie zou overigens geweest zijn om de beveiliging bij de VOG als ondernemerscollectief onder te brengen en dit is afgelopen periode ook voorgesteld door het VOG-bestuur. Het BIZ-bestuur en de gemeente hebben echter de voorkeur voor beschreven opzet en vanuit deze opzet zal dit jaar dan ook gewerkt worden.