Bevolking Geertruidenberg krimpt

Per begin 2008 bedraagt de totale bevolkingsomvang van de gemeente Geertruidenberg ruim 20.000 inwoners. Dat is bijna 2% minder dan aan het begin van deze eeuw. Dit is opmerkelijk omdat de bevolking zowel provinciaal als landelijk een groei te zien gaf van zo’n 3%.

Bevolkingsontwikkeling van de gemeente Geertruidenberg 2000-2008 (bron CBS)

  • 2000; 21.139 inwoners
  • 2001; 20.989 inwoners
  • 2002; 20.988 inwoners
  • 2003; 20.939 inwoners
  • 2004; 20.940 inwoners
  • 2005; 20.856 inwoners
  • 2006; 20.855 inwoners
  • 2007; 20.724 inwoners
  • 2008; 20.742 inwoners

De zogenaamde grijze druk (de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar) in de gemeente Geertruidenberg is in de periode 2000 tot 2008 met 23,8% toegenomen van 18,5 tot 22,9. Landelijk gezien ligt deze druk hoger (24,0) maar de stijging is beduidend minder (+2,1%).

De groene druk (de verhouding tussen het aantal personen tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar) daalt in de gemeente Geertruidenberg van 37,0 in 2000 tot 36,3 in 2008; dit betekent dat het deel van de populatie waaruit de beroepsbevolking wordt gerekruteerd, kleiner wordt. Deze daling verloopt sneller dan landelijk.