Bezwaar bestemmingsplan centrum G’berg

Recentelijk heeft een delegatie van ondernemersvereniging BRUG inzage gekregen in het vernieuwde bestemmingsplan van de Oude Kom Geertruidenberg. Hierbij is geconstateerd dat er wezenlijke wijzigingen worden voorgesteld die nadelig zijn voor de leefbaarheid/levendigheid van het gebied en de gevestigde ondernemers. Men zag hier voldoende reden in om formeel bezwaar aan te tekenen bij college en raad.

De afgelopen jaren hebben vertegenwoordigers van ondernemersvereniging BRUG diverse malen intensief gesproken met burgemeester en wethouders over het verbreden van de mogelijkheden in de Oude Kom (gesprekken welke ook in gespreksverslagen zijn vastgelegd). In de visie van de gemeente behoort namelijk het toerisme bevorderd te worden: goede horecagelegenheden, winkels en cultuur (oa in de vorm van vertier, musea, ateliers en kleinschalig ondernemerschap). In het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan zouden echter zaken onnodig eng en rigide beschreven worden wat in tegenspraak zou zijn met datgene wat besproken was. Middels een formeel schriftelijk bezwaar roept ondernemersvereniging BRUG daarom college en raad op om samen te werken aan een dynamische leef- en verblijfsomgeving.