Bezwaren camping R’donk afgewezen

De bezwaren tegen de toekomstige minicamping aan de Luiten Ambachtstraat in Raamsdonk zijn stuk voor stuk afgewezen door B en W van Geertruidenberg. Omwonenden hebben een brief met petitielijst tegen de vestiging van camping De Bonte Kraai gestuurd richting college.

De familie De Bont wil een camping met 25 standplaatsen realiseren op het terrein van een voormalig agrarisch bedrijf. In de boerderij komen zes vakantieappartementen. In de voormalige kippenschuur komen douche- en toiletruimten, sauna en een fitnessruimte. Ook zijn er plannen voor een Engelse theetuin met terras en in de voormalige boerderijschuur komt een kleine winkel in streekproducten. Aan het Koppelkanaal komt een kade voor kano’s.

De bezwaarmakers zijn bang voor aantasting van hun woongenot door toename van verkeer, geluidsoverlast, overlast op het kanaal en uitzichtbelemmering. Maar de gemeente ziet het initiatief als een positieve ontwikkeling, omdat de camping een bijdrage levert aan het toeristisch-recreatieve klimaat van de gemeente, zoals omschreven in een brief naar de bezwaarmakers. Zeker omdat een dergelijke voorziening er nog niet is. De gemeente wil de minicamping ook meenemen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

De gemeente denkt dat er – door de kleinschaligheid – nauwelijks overlast zal zijn. Daarnaast komen de standplaatsen niet direct achter de omwonenden. Ook met het verkeer valt het wel mee, denkt het college, dat wel toegeeft dat het uitzicht ‘in geringe mate’ beperkt wordt door de camping. Maar het had ook erger gekund, omdat het huidige bestemmingsplan Buitenlinten toestaat dat het grote vlak volledig bebouwd wordt. Tenslotte wordt de overlast door de kano’s bestempeld als ‘zeer gering’.