Bezwaren milieustraat gehandhaafd

Nadat juni dit jaar bekend werd dat de mileustraat gevestigd gaat worden op industrieterrein Dombosch (Forellenweg) zijn vanuit ondernemersvereniging VOG richting gemeente bezwaren geuit op infrastructureel, veiligheids- en beveiligingsgebied. Tot op heden heeft de gemeente/het college geen mogelijke oplossingen kunnen aandragen en blijven de bezwaren derhalve gehandhaafd.

Na een eerste afwijzing van de geuite bezwaren erkende het college na enige uitleg wel dat er problemen zouden kunnen ontstaan bij de vestiging van de milieustraat op genoemde lokatie. Een bedrijventerrein is immers een prima lokatie voor een milieustraat, echter niet in een uiterste uithoek en bij aanwezige gebrekkige en zelfs gevaarlijke infrastructuur. Ook zal het overzicht van de beveiliging op Dombosch bemoeilijkt worden wanneer bijvoorbeeld op zaterdag allerlei wagens zich over Dombosch gaan bewegen.

Ondanks dat het college dus mogelijke problemen onderkende gaf men aan er niets aan te kunnen doen aangezien de beslissing reeds genomen was…….Vestigingsplaats was overigens onderdeel van de besluitvorming, doch met bereikbaarheid en aanwezige infrastructuur blijkt geen rekening gehouden te zijn. Het college zou nu met voorstellen komen.

4 maanden later is er nog geen enkel voorstel en omdat de deskundig ambtenaar recentelijk ziek geworden is is nog onduidelijk wanneer er enig voorstel komt. Mogelijk half december? Men denkt in ieder geval aan bewegwijzering, een opstelstrook en eenrichtingsverkeer op zaterdag. Een opstelstrook? De wegen op Dombosch blijken te smal volgens gemeente om een middenbelijning te plaatsen. Hoe gaat men ruimte maken voor een opstelstrook?

Het bestuur van ondernemersvereniging VOG volgt deze materie met aandacht en heeft het college gevraagd met oplossingen te komen alvorens de milieustraat vergunningstechnisch in prodedure wordt gebracht.