Bezwaren omwonenden Fort Lunette

Gelezen in BNdeStem

Overvolle parkeerplaatsen, geluidsoverlast en late openingstijden. Wanneer het bedrijf Water Events Geertruidenberg (WEG) zich in de toekomst vestigt in Fort Lunette aan de Veerse kant van de Donge, voorzien bewoners van het nabij gelegen appartementencomplex Michiel de Ruyter heel wat problemen.

“Maar blijkbaar is de gemeente blind en doof voor deze problemen”, stellen zij. De bewoners zetten hoog in: schroef de openingstijden van het Fort terug naar 22.00 of 21.00 uur. Momenteel ligt de norm op 22.30 uur. Of de politiek meegaat in die straffe bewonerseisen, valt te betwijfelen.

“Wij nemen de bezwaren niet serieus”, zegt Eric van Oosterhout (GroenLinks/D66). “Er komt een toeristische plek met milieuvriendelijke bootjes. Geen vuurwerkfabriek!” Zijn partij komt volgende week donderdag, wanneer de raad beslist over het bestemmingsplan, met een voorstel om alle extra beperkingen op bezoekersaantallen, openingstijden en vermaak te schrappen. “De gemeenschap heeft miljoenen opgehoest om Fort Lunette te restaureren. En wat krijgt de gemeenschap terug? Een continue klaagzang.”

Van Oosterhouts fractiegenoot Minie van de Weerd: “Het wantrouwen van deze bewoners richting WEG vind ik bijna beschamend.” Bijval komt er van het CDA. “Geluidsoverlast moet niet het uitgangspunt zijn”, vindt Berrie Broeders. “Voor alle horecazaken gelden dezelfde rechten en plichten. We kunnen niet vanwege deze locatie een uitzondering maken. Anders ga je een postzegelplan creëren.”