Bieb en leefbaarheid/dynamiek

Deze week meldt BNdeStem dat de raad unaniem akkoord is gegaan met vestiging van een nieuwe bibliotheek in plaats van enkele leegstaande panden aan de Keizersdijk in Raamsdonksveer. De leefbaarheid/dynamiek in de kern wordt hierbij benoemd. Maar in hoeverre is deze factor ten aanzien van een bibliotheek in te schatten?

Onze samenleving digitaliseert. En hoezeer we het positieve van boeken ook mogen aanmoedigen een dalend bibliotheekbezoek zal hierdoor wellicht niet in positieve zin beïnvloed worden. Wat cijfers:

  • Steeds minder volwassen Nederlanders zijn lid van een bibliotheek
  • Het aantal uitgeleende boeken loopt harder terug dan het aantal leden
  • Uitlening boeken voor volwassen -41% (2000-2011)
  • Volwassen bibliotheeklid leende in 2000 nog gemiddeld 37 boeken, in 2011 nog 20
  • Jeugdlid bibliotheek leende in 2000 nog gemiddeld 29 boeken, in 2011 nog 20
  • Bibliotheekdiensten vinden het gretigst aftrek bij meisjes en basisscholieren
  • Basisscholieren (7-12 jaar) maken gretiger gebruik van bibliotheekdiensten dan middelbare scholieren (13-17 jaar)
  • Slechts 35% van de jongeren bezoekt de bibliotheek meerdere keren per jaar

Interessante cijfers die mede van nut kunnen zijn om het toekomstig effect op leefbaarheid/dynamiek in te schatten (voor zover natuurlijk nog niet gebeurt….).