Bijeenkomst camerabeveiliging Dombosch

Bedrijventerrein Dombosch beschikt al enkele jaren over camerabeveiliging en al vele jaren over collectieve beveiliging. Onduidelijk is dan ook hoe de criminaliteit zich zal ontwikkelen wanneer deze beveiliging per 1 januari stopt. Uit landelijke onderzoeken is echter wel duidelijk dat preventie 70 tot 80% van de criminaliteit kan voorkomen.

Door het beëindigen van de BIZ zit bedrijventerrein Dombosch per 1 januari zonder collectieve beveiliging. Collectieve beveiliger Alert Security heeft nu echter het voortouw genomen om te pogen deze beveiliging te behouden.

Ondernemers werden hierover in een bijeenkomst vrijdag 12 december geïnformeerd en volgende punten werden oa besproken:

  • Wanneer er voldoende deelname is zal 2015 een jaar van ‘overleven’ zijn
  • Alert Security is bereid een stukje ‘risico’ te nemen en wil de meerwaarde van de collectieve beveiliging aantonen
  • Het camerasysteem met de surveillance werkt goed
  • Komend jaar wil men gebruiken om het huidige systeem nog verder door te ontwikkelen
  • Men heeft 1 les geleerd: de communicatie moet beter!
  • Alert Security creëert de mogelijkheid om via een app actief gebruik te maken van de beveiliging/beveiliger wanneer noodzakelijk
  • In nieuwe opzet zal de surveillance gericht zijn op de deelnemers inclusief pandcontrole
  • Niet meedoen = geen opvolging = geen pandcontrole

Onduidelijk is echter wel wie de eigenaar wordt van het huidige camerasysteem per 1 januari. De BIZ was immers eigenaar en het is denkbaar dat dit eigendom bij de ondernemers blijft.

Duidelijk is echter wel dat Alert Security hard aan de slag is en blijft om ondernemers/deelnemers te enthousiasmeren voor de collectieve beveiliging per 1 januari. We houden u op de hoogte!