Bijeenkomst Uitvoeringsgroep Retail en gratis groepstraining Veiligheid

Afgelopen maandag was er weer een bijeenkomst van de Uitvoeringsgroep Retail op het gemeentehuis in Raamsdonksveer. Met de aanwezigheid van twee wethouders, burgemeester, VOG, TPG, retail-expert Rom van Oers en diverse ondernemers was het een constructief overleg waarin uitgebreid gesproken is over o.a. veiligheid in de winkelgebieden.

veiligheid

Gevoel van veiligheid
Er is bij verschillende winkeliers een slecht gevoel van veiligheid in het winkelgebied. Zeker in de wintermaanden, als het donker is en (een beperkt aantal) winkels op koopavond langer open zijn is het moment dat de winkel gesloten wordt een lastige situatie. Mogelijk is samenwerking tussen verschillende winkeliers hierin een oplossing.

Geen cameratoezicht
Een van de besproken onderwerpen is cameratoezicht in de winkelgebieden. Dit blijkt echter niet te realiseren. Dit heeft te maken met privacy-wetgeving en juridische beperkingen die cameratoezicht op dit moment in de openbare ruimte onmogelijk maken.

Collectieve inkoop beveiliging
De meeste winkeliers hebben wel een vorm van beveiliging in de winkel, variërend van cameratoezicht in de winkel tot een inbraakalarm, paniek-knop en aansluiting bij een meldkamer. Hier zijn mogelijkheden voor collectieve inkoop, een onderwerp waar het VOG bestuur naar zal kijken.

Gratis groepstraining Veiligheid
De gemeente Geertruidenberg en RPC Zeeland West-Brabant biedt ondernemers uit de gemeente een groepstraining Veiligheid aan. Deze training is een goede voorbereiding op mogelijke agressie, geweld of diefstal in uw zaak. Oefenen is daarvoor de beste manier. Zo ervaart u aan den lijve wat er gebeurt; welk effect bepaalde reacties hebben op bijvoorbeeld de agressieve klant. Daarnaast is het belangrijk te weten wat de juiste handelingen zijn. Wat moet u doen en juist laten in een bepaalde situatie?  De groepstraining Veiligheid biedt al deze kennis en ook de nodige praktijk. In de groepstraining Veiligheid speelt u met een acteur praktijksituaties na. Een prima voorbereiding voor als er echt iets gebeurt, en ook een goede preventiemaatregel.

Aanmelden
Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar n.dekort@geertruidenberg.nl, zij is de accountmanager bedrijven bij de gemeente Geertruidenberg.

Aan de training zijn geen kosten verbonden, in overleg zal worden bekeken op welke locatie de training wordt gehouden. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.