BIZ Dombosch bestaat niet

Melding VOG-bestuur woensdag:

In 2012 en 2013 heeft de gemeente middels een toeslag op de OZB meer dan €430.000,- geïnd bij de bedrijven op bedrijventerrein Dombosch voor de BIZ (Bedrijven Investerings Zone). Een project dat wij als VOG ondersteunden en waarvan we het belang nog steeds onderschrijven. Met teleurstelling en verbazing hebben we woensdag echter kennis genomen van de constatering door de gemeente dat de (door hen zelf in 2011 uitgevoerde) draagvlakmeting incorrect was. De BIZ lijkt daarmee te komen te vervallen cq heeft nooit bestaan. Volgens onze info wordt de BIZ-heffing voor 2014 dan ook niet meer gedaan. Onduidelijk is hierbij echter hoe het BIZ-bestuur dit jaar nog aan haar verplichtingen voor oa de beveiliging kan voldoen.

BNdeStem woensdag:

De circa 350 ondernemers op Dombosch hoeven dit jaar geen BIZ-heffing te betalen.

De reden: de gemeente heeft een fout gemaakt. De invoering van de heffing klopt niet. Het onderzoek naar het draagvlak ervoor is in 2011 niet goed uitgevoerd. Daardoor is de grond onder de verordening, die bepaalt dat de ondernemers gezamenlijk betalen voor zaken als groenonderhoud en camerabeveiliging, weggevallen.

Wethouder Bert van den Kieboom kwam er kort na zijn aanstelling achter dat er iets niet klopte aan de totstandkoming van de heffing. ‘Bij nader bestuderen’ bleek dat een volledige categorie niet is meegenomen in de enquete, namelijk die van ‘eigenaren zonder gebruikers’. Dat zijn er 28. “Als je dat onderzoek nog eens over zou doen dan zou de uitkomst van de meting wel eens anders uit kunnen vallen”, aldus de toelichting van Van den Kieboom woensdag.

De gemeente meldt tevens dat er op basis van een onjuiste grond geïnd is maar dat bedrijven de betaalde gelden 2012 en 2013 niet terugkrijgen omdat er niet binnen 6 weken bezwaar is gemaakt door de bedrijven.