BIZ succesvol

De Bedrijven Investeringszone, kortweg de BIZ, is een goed middel voor ondernemers om hun bedrijventerrein of winkelgebied aantrekkelijker te maken. De tijdelijke experimentwet is een groot succes en zal omgezet worden in een permanente wet.Minister Kamp van economische Zaken heeft de Tweede Kamer namelijk laten weten door te willen gaan met de BIZ. Want het succes is onverwacht groot: er zijn maar liefst 112 Bedrijven Investeringszones terwijl uitgegaan was van 30.

Sinds 2012 beschikken we op bedrijventerrein Dombosch ook over een BIZ welke is ondergebrachte in de (onafhankelijke) stichting BIZ Dombosch. Het eerste project van deze stichting betrof het moderniseren van de camerabeveiliging op Dombosch en dat project is inmiddels afgerond. Sinds oktober 2012 beschikken we over een zeer geavanceerd digitaal systeem met veel betere camera´s en de bijbehorende registratieapparatuur. Tevens is voorzien in een geavanceerde digitale kentekenregistratie zowel overdag als ´s-nachts.

Ook heeft de stichting inmiddels afgestemd wat het totaal van in 2012 door de gemeente bij Dombosch-ondernemers geïnde gelden is zodat deze gelden ook geheel beschikbaar zijn voor de BIZ.

Het volgende project waarmee men nu bezig is betreft het groenonderhoud op Dombosch. Dit blijkt door onduidelijkheden/verouderde informatie een complexe materie en de stichting overlegt momenteel met de gemeente wat te doen.

De stichting BIZ Dombosch heeft aangegeven binnenkort te komen met een nieuwsbrief waarin de actuele stand van zaken aan de ondernemers op Dombosch wordt geïnformeerd.