Blauwe zone R’veer en G’berg?

Voor de centra van R’veer en G’berg aanpak/verfrissing dringend noodzakelijk zoals bekend. De gevestigde ondernemers hebben het lastig en er verdwijnen eerder winkels dan dat er bijkomen. Hierover valt veel te zeggen maar laten we ons eens concentreren op de materie parkeren.

Voor de meeste ondernemers in de centra is een zekere verkeers-/parkeerdynamiek van belang. Het gratis parkeren is immers een belangrijke plus. Hiervoor dienen echter wel parkeerplaatsen beschikbaar te zijn en dit blijkt op momenten lastig. Langdurig parkeren kan hiervoor zeker als oorzaak aangewezen worden en dit kan voorkomen worden door het instellen van blauwe zones voor de centra in combinatie met adequaat toezicht.

De blauwe zone bij parkeerplaatsen is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. Er mag dan geparkeerd worden met een parkeerschijf in de aangewezen parkeerschijfzone met een maximum van 2 uur. De vraag is reëel of tijdens de winkelopeningsuren een dergelijke zone niet gewoon ingesteld moet worden om de detaillisten in de centra meer kansen te kunnen bieden en de parkeerdruk door langparkeerders te verplaatsen naar beschikbare parkeergelegenheid op acceptabele afstand.