‘Blauwe zone tegen parkeerproblemen’

Er komt mogelijk een blauwe zone in het Veerse centrum. Zo moet geanticipeerd worden op de parkeerproblemen die kunnen ontstaan, wanneer in 2013 wordt gewerkt aan het Veerse centrum.

Een meerderheid van de raad ondersteunt een motie van Bart van Strien (Uw Drie Kernen) en Pieter Voragen (Keerpunt ’74). ‘De parkeerdruk in het centrum ligt hoog. De detailhandel is gebaat bij voldoende parkeergelegenheid nabij de winkels.’ Daarbij wordt het college verzocht om een voorstel voor te bereiden waarbij Heereplein, Hoofdstraat, Vrijheidsstraat, Sint Jozeflaan en Gangboord worden opgenomen in een blauwe zone.

Deze maatregel zou van tijdelijke aard zijn. Twee maanden voordat de werkzaamheden beginnen, moet de blauwe zone een feit zijn. Vervolgens moet onderzocht worden of het centrum permanent een blauwe zone krijgt.