Blauwe zone voorlopig niet!?

Zoals eerder bericht is er momenteel sprake van een goede dialoog tussen VOG-bestuur en gemeente. Maandelijks hebben we overleg met de wethouder EZ en na 25 oktober + 11 november zal 5 december het volgende overlegmoment zijn.

In het overleg van 25 oktober jl deden we navraag naar de blauwe zone. Januari van dit jaar besloot de raad immers hiertoe doch we hadden er niks meer van vernomen. We kregen hierop info dat men januari as zou ‘beginnen met de voorbereidingen’. Een summier antwoord en het onderwerp stond daarom voor het overleg 11 november opnieuw op de agenda.

En wat blijkt nu: de blauwe zone gaat er voorlopig niet komen! Men begint namelijk januari 2014 met de ‘voorbereidingen’ doch enige invoering blijkt gekoppeld aan de realisatie van de doorsteek op de Keizersdijk (welke weer samenhangt met de afsluiting van de Keizersdijk middels een knip). Tegen deze doorsteek blijkt echter een procedure bij de Raad van State te lopen en de uitspraak hierop wordt uiterlijk september 2014 verwacht. Uitvoering van de blauwe zone wordt daarom niet voor eind 2014 verwacht en op basis van onze ervaring zou 2015 of later dan ook tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Onze gedachten hierover zijn duidelijk en de volgende vraag is nu waarom blauwe zone en doorsteek aan elkaar gekoppeld zijn. ‘Beschikken over een volwaardige uitwijkmogelijkheid’ wordt hierbij als reden opgevoerd maar wat is hiervan de onderbouwing? Volgend overleg 5 december en we houden u op de hoogte.