BNdeStem: belangenverstrengeling WSG?

Zorgappartementen in de Kloosterhoeve in Raamsdonksveer en de vernieuwde Riethorst in Geertruidenberg (kosten: 100 miljoen). Zomaar een greep uit de projecten die woningcorporatie WSG en zorgverlener De Riethorst Stromenland uit Geertruidenberg samen bouwen. Nu is daar op zich niets mis mee. Zelfs niet dat De Riethorst Stromenland een strategische alliantie is aangegaan met de WSG. Evenmin dat directeur Peter Span (WSG) en Frank Staal (Riethorst) dikke maatjes zijn en deel uitmaken van de Rotary Club Geertruidenberg. Netwerken zijn ervoor om gebruikt te worden. BNdeStem plaatst echter kanttekeningen bij de innige pand met het oog op het risico van belangenverstrengeling.

Als probleem ziet men namelijk de manier waarop de samenwerking tot stand is gekomen. Belangenverstrengeling ligt op de loer. Frank Staal is namelijk sinds 2003 voorzitter van de raad van toezicht van de WSG. Die raad moet op onafhankelijke wijze zijn mening geven over het beleid dat door de raad van bestuur, in casu Peter Span, wordt gevoerd. En dat plaatst Staal in een lastig parket. Hij moet een onafhankelijk oordeel vellen over bijvoorbeeld de bouw door WSG van de Kloosterhoeve, dat door hemzelf wordt gerund. Sterker nog, hij is het akkoord daarover als directeur van De Riethorst zelf overeengekomen met Span.

In het laatste WSG-jaarverslag, uit 2007, staat overigens dat er in dat jaar ‘geen transacties hebben plaatsgevonden, waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen van directeur/bestuurder en/of raad van toezicht’. De reden dat WSG deze zin heeft opgenomen, ligt in de governancecode die sinds 1 januari 2007 geldt voor de woningcorporaties. Dit is een soort ethische code, waaraan de woningbouwverenigingen zich moeten houden. Bedoeld om ‘elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de woningcorporatie en leden van de raad van commissarissen te vermijden’, aldus opsteller Aedes, de vereniging van woningcorporaties in Nederland. In haar jaarverslag stelt WSG: ‘de governancecode en de Aedes code worden hierbij, rekening houdend met de omvang van de organisatie, gevolgd’. Wie een kritische blik werpt op de bepalingen van de code, ziet in een oogopslag dat de woningcorporatie die code met voeten treedt. Een woordvoerder van Aedes wil er niet op ingaan en stelt dat belanghebbenden (gemeenten, huurders of andere woningcorporaties) een klacht in kunnen dienen bij de onafhankelijke Commissie Aedescode. “Dat is tot nu toe niet gebeurd.”