BNdeStem: Geen geld bij WSG

De financiële positie van WSG is ontoereikend om enig nieuwbouwproject uit te voeren.

Dat stelt het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Reden voor de woningcorporatie om het project Hoge Veer stop te zetten. Faillissement zou volgen voor de WSG wanneer men zou overgaan tot de uitvoering van dit project.