BNdeStem: Uitstel plan Veers centrum

Een visie op de toekomst van het centrum van Raamsdonksveer komt er voorlopig nog niet. Eerst moet de gemeenteraad van Geertruidenberg zich buigen over de visie van de Klankbordgroep die heeft gestudeerd op de toekomst van de Veerse kern.

Al vanaf de jaren zeventig wordt gediscussieerd over de aanpak van het centrum van Raamsdonksveer. Nu leek het er ineens snel van te komen. Het college stelde voor een krediet van een ton uit te trekken voor het laten opstellen van een plan van aanpak voor het centrum van Raamsdonksveer door een bureau. In het voorstel werd echter al ingegaan op onder meer de vestiging van een supermarkt aan de Keizersdijk, winkels met daarboven appartementen op de plaats van de voormalige disco Esta Loca en mogelijke nieuwbouw van het gemeentehuis.

Dat schoot de leden van de commissie deze week in het verkeerde keelgat. Jan van Oort (GroenLinks) sprak van een vreemde gang van zaken. „De raad moet eerst een visie vaststellen voor het centrumgebied. Pas daarna gaan we praten over de invulling, een plan van aanpak en de haalbaarheid van de plannen.“ SP’er Joris Klaassen sloot zich daarbij aan. Wim Quirijnen van de Partij Samenwerking wees erop dat de Klankbordgroep een visie heeft besproken. In die groep zitten onder meer leden van de gemeenteraad, van het college, ondernemersvereniging BRUG, Vereniging Ondernemers Geertruidenberg (VOG) en horeca-ondernemers. „Maar die visie is nog niet in de commissie of de raad vastgesteld. Het heropenen van de haven wordt bijvoorbeeld genoemd in die visie. Dat wordt weggelaten in dit voorstel. Ik vraag me af waarom.“ Ook CDA’er Adriaan de Jongh liet weinig heel van het voorstel.

Wethouder Ad van Onzenoort sprak van een ‘omissie’. „We dachten een goed doorwrocht stuk te presenteren. De centrumvisie wordt gedragen door de Klankbordgroep, maar is niet besproken door de raad. Wel is er een presentatie geweest door de Klankbordgroep, waarbij veel raadsleden aanwezig waren.“ Die opmerking werkte als een rode lap op de politici onder de commissieleden. PvdA’er Peter van der Zwaan stelde voor de centrumvisie eerst te laten vaststellen door de raad. Thosha Vos van Keerpunt ’74 vond dat een goed voorstel, evenals de overige commissieleden. Alleen Van Onzenoort sputterde nog even tegen met de mededeling dat er nu wel een centrumvisie lag. „Maar de gemeenteraad is de baas. We hebben ons misrekend en zijn een stap te ver gegaan. De visie van de Klankbordgroep is onvoldoende bekend. Sorry dat het zo is gegaan. We hebben het in ieder geval met de beste bedoelingen gedaan.“ Het college bekijkt nu wanneer de plannen van de Klankbordgroep kunnen worden besproken.