Boeiende discussies bij Energiedialoog RWE

Op donderdag 9 juni 2016 organiseerden RWE en Essent in cultureel centrum De Schattelijn in Geertruidenberg een discussieavond in het kader van de Nationale Energiedialoog. De energietransitie in de regio West-Brabant stond centraal.

RWE

Met als thema ‘Hoe winnen we allemaal bij de Energietransitie?’ werd door ruim twintig deelnemers gediscussieerd over toekomstige oplossingen naar een duurzame energietransitie. Het deelnemersveld bestond uit vertegenwoordigers uit de regionale politiek, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Met de Energiedialoog wil de Rijksoverheid het gesprek aangaan met de samenleving over de energietransitie voorbij 2023, op weg naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. Als één van de grootste energiebedrijven van Nederland, met een sterke basis in Brabant, is RWE zeer betrokken bij deze discussie.

Energietransitie

Chris Scheerder, vestigingsmanager Amercentrale, presenteerde de toekomstvisie van RWE voor de Amercentrale, waarin met biomassameestook tot 50% een significante bijdrage kan worden geleverd aan het realiseren van de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het Nationaal Energie Akkoord dat in 2013 werd gesloten tussen meer dan 40 partijen. Het akkoord stelt duidelijke doelen voor Nederland: 14% duurzaam opgewekte energie in 2020 en 16% in 2023. Een enorme ambitie, aangezien Nederland nu op 5,6% zit. Scheerder benadrukte dat om deze doelstellingen te realiseren we moeten inzetten op een combinatie van duurzame opwekkingsvormen. Alleen wanneer wordt ingezet op windenergie op land én op zee, in zonnepanelen, grootschalige biomassameestook, duurzame warmtevoorziening én andere innovatieve technieken kunnen de 2020 doelstellingen nog gehaald worden. Verder gaf Scheerder een inkijkje in toekomstige opties die RWE met de Amercentrale te bieden heeft, zoals eventuele uitbreiding van het Amerterrein met een windpark en ombouw van de centrale naar een 100% biomassacentrale, waarbij de Amercentrale een aanjager kan zijn van de bio-based economy.

Louis de Wit, directeur/eigenaar van de firma Atexlicht uit Raamsdonksveer en tevens voorzitter van de lokale ondernemersvereniging VOG (Verenigde Ondernemers Geertruidenberg), met ruim 300 leden, sprak over hoe ondernemerschap en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. De VOG heeft de ambitie om Geertruidenberg energieneutraal te maken. Om deze ambitie kracht bij te zetten is recent de werkgroep GENiaal opgericht. Daarin zitten vertegenwoordigers van onder andere de VOG, ZLTO en RWE. De werkgroep werkt vanuit een ondernemersgedachte om op een commercieel interessante manier het bedrijfsleven in Geertruidenberg en omgeving verder te verduurzamen.

Kansen

Na de beide presentaties ontspon zich een boeiende discussie, waarbij ambities en concrete acties om die ambitie te realiseren door deelnemende partijen werden gedeeld, nieuwe opties werden benoemd en eerste aanzetten werden gegeven voor nieuwe samenwerkingsverbanden. De energietransitie biedt allerlei kansen voor het Nederlandse publiek. Consumenten, de energie-industrie, mkb-bedrijven en overheid hebben hier allemaal een rol in. Daar was iedereen het wel over eens. Een belangrijke uitdaging wordt om ook het publiek te betrekken bij de verduurzaming van onze energievoorziening.

Input voor Beleidsagenda Ministerie van Economische Zaken
RWE zal de ideeën en voorstellen, die tijdens deze discussie avond zijn aangedragen verder uitwerken en delen met het Ministerie van Economische Zaken als inbreng voor de beleidsagenda, die zij eind 2016 aan de Tweede Kamer aanbiedt. In de komende weken organiseren RWE en Essent nog een aantal Energiedialogen in het Midden en Noorden van het land.

Bekijk het fotoalbum

Bron: RWE.com