Boer ploegt voort na AOW

De gemeente G’berg wordt aangemerkt als ‘landelijke’ gemeente. Binnen de lokale economie vormen de boeren-/agrarische bedrijven met 61 vestigingen (cijfer SES 2008) ook een belangrijke groep die te weinig als zodanig onderkend/gestimuleerd wordt.
Op bijna één op de vijf boerderijen werkt een boer die ouder is dan 65 jaar. Van deze 13.300 boeren heeft bijna de helft een werkweek van meer dan 30 uur. Er werken in ons land zelfs nog 3400 boeren die ouder zijn dan 75 jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijna 60 procent van de AOW-gerechtigde boeren werkt op een bedrijf, waarvan de omvang te klein is om er een fatsoenlijke boterham te verdienen. In de afgelopen tien jaar is het aantal land- en tuinbouwbedrijven in ons land met 25 procent verminderd tot 73.000. Het aantal boeren met AOW op kleine boerderijen daalde minder, met 18 procent. Dit betekent volgens het CBS dat de 65-plussers op een kleine boerderij steeds langer doorgaan met werken.