Boeren Raamsdonk willen vooruit

In Raamsdonk is een pilot gaande welke het streven heeft om een vijftal agrarische bedrijven te verplaatsen waardoor deze weer uitbreiding- en ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Dit project is nu tevens genomineerd voor ‘de Aanmoedigingsprijs van Dichterbij de Kern’. Het project in Raamsdonk richt zich niet alleen op de verplaatsing van de boeren, maar het hele gebied wordt ook aantrekkelijker door de aanleg van fiets- en wandelroutes en nieuwe natuur.

Er is nog een lange weg te gaan, dat is duidelijk. De besluitvorming lijkt op ambtelijk niveau nu eenmaal niet zo snel te gaan als de voortvarendheid waarmee de doorsnee boer zijn bedrijf runt. Toch is met de nominatie voor de Aanmoedigingsprijs van het project Dichterbij de Kern de eerste blijk van waardering voor de Pilot Raamsdonk binnen. Vandaag wisselt wethouder Van Onzenoort (portefeuillehouder Bouwen en Wonen, Grondzaken en Ruimtelijk Ordening) met de vertegenwoordigers van Dichterbij de Kern van gedachten over het project.

In de Pilot Raamsdonk, een initiatief van de gemeente Geertruidenberg, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en Woningstichting WSG, draait het om vijf agrarische bedrijven in het westelijke bebouwingslint van het dorp die door diverse redenen op hun huidige plek aan hun plafond zitten. Het grootste probleem vormt de geurhinder die ze voor hun buren in de directe omgeving veroorzaken. Of zoals deelnemer Kees Schoenmakers, woonachtig aan de Bergenstraat, het zegt: “Ik wil vooruit met mijn bedrijf. Je moet vernieuwen om bij te blijven, maar hier zit ik inmiddels op slot.” Door in dezelfde karakteristieke stijl woningen te bouwen op de plek waar nu hun boerderijen staan, komen middelen beschikbaar om de boeren en hun bedrijf elders in de gemeente onder te brengen. Daarmee slaat men meerdere vliegen in één klap: het landelijke karakter van het westelijke lint blijft gehandhaafd, de stankoverlast is weg en de boeren krijgen veel ruimere mogelijkheden op hun nieuwe locatie. Waar de boeren terecht komen, is nog niet bekend. Het voorlopige stedenbouwkundig plan voorziet in nieuwe agrarische vestigingen ten zuiden van het westelijke lint en boven de A59, in de Nieuwe Hooipolder.

Het voorlopige stedenbouwkundig plan gaat uit van ongeveer evenveel bebouwing als de betrokken boeren nu hebben. Er liggen schetsen van uiteenlopende bebouwing, variërend van twee-onder-een-kap tot boerderijtype-woningen en van een villa tot appartementen. Dat moet gebeuren op de percelen van de betrokken agrariërs, maar ook de Engelsewal is bij de nieuwe bebouwing betrokken. Als het project daadwerkelijk gerealiseerd wordt, gaat de verplaatsingen van de boerderijen en de realisatie van natuur en recreatie ongeveer 7,5 miljoen euro kosten.

Maar zover is het nog lang niet. De plannen liggen al enkele maanden ter beoordeling bij de provincie. Die maakt naar schatting in augustus haar principe-standpunt bekend. Pas bij een positief antwoord kunnen de initiatiefnemers werkelijk aan de slag en worden de bestemmingsplannen nog eens onder de loep genomen. Guus van de Burgwal – woonachtig aan de Lange Broekstraat en de enige varkenshouder onder de vijf betrokken agrariërs – heeft goede hoop. Zijn buren wonen op nog geen vijf meter afstand. “Ik zie het project wel zitten. En mijn buren ook denk ik, het huis hiernaast heeft voordat het werd verkocht wel drie jaar te koop gestaan…”