Bouw snackcounter ligt stil

De bouw- en exploitatievergunning voor de nieuwe snackcounter aan de Brandestraat in Geertruidenberg wordt opgeschort. Dat heeft de voorzieningenrechter in Breda bepaald naar aanleiding van een verzoek van omwonenden. Dat betekent dat de bouwwerkzaamheden die de exploitant er thans uitvoert, per direct stilgelegd moeten worden.

De omwonenden menen dat een snackcounter helemaal niet past binnen het bestemmingsplan. Dat plan werd vastgesteld en daarna weer gerepareerd, nadat bleek dat een aantal panden met de bestemming ‘centrumdoeleinden’ een te ruime en onwenselijk invulling zouden kunnen krijgen. Omdat het college van B en W meent dat een snackcounter – waar hapjes kunnen worden afgehaald – binnen de bestemming ‘detailhandel’ past, is een exploitatievergunning afgegeven. Die is nu geschorst totdat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan over de invulling van het pand in relatie tot de bestemming. “Ook vinden wij dat er een bouwvergunning aangevraagd had moeten worden”, zegt Patrick Kok namens de omwonenden. “De exploitant heeft al zoveel verbouwd, dat zo’n vergunning op zijn plaats was geweest.” De voorzieningenrechter is het daarmee eens.