Brandweer moet binnen 8 min arriveren

De brandweer moet voortaan meestal binnen 8 minuten aankomen bij een incident. Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) heeft woensdag aangekondigd dat ze die verplichting wettelijk wil vastleggen. Industrieterrein Dombosch biedt hierbij kansen als mogelijke vestigingplaats voor een nieuwe centrale brandweerkazerne binnen de gemeente Geertruidenberg gelet op de ligging dichtbij de grootste woonkern en de overige woonkernen. Ook is een industrieterrein een geschikte locatie om een brandweerkazerne realiseren gelet op het bedrijfsmatige karakter van een kazerne. Tevens is de noodzakelijke infrastructuur op en rondom het terrein al aanwezig.

Ter Horst reageert met haar voorstel op een inspectierapport waaruit blijkt dat de opkomsttijd van de brandweer fors is toegenomen. De brandweer had vorig jaar vaak tussen de 12 en 15 minuten nodig om te arriveren. Bij 70 procent van de branden duurde het 8 minuten of langer voordat de hulpdienst ter plaatse was. In 2000 werden de 8 minuten in minder dan de helft van de gevallen overschreden.

Momenteel staat nergens in de wet voorgeschreven hoe snel de brandweer bij een incident moet zijn. Als vuistregel geldt al wel dat de brandweer binnen 8 minuten na de melding ter plaatse arriveert. Voor woningbranden in de historische binnenstad geldt een opkomsttijd van maximaal 6 minuten. De brandweer heeft de laatste jaren meer moeite om snel uit te rukken, omdat vrijwilligers verder van de kazerne zijn gaan werken. Daarnaast hinderen verkeersmaatregelen zoals rotondes, drempels en paaltjes een snelle opkomsttijd. Dat concludeert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) in een woensdag gepubliceerd onderzoek.