Brandweerkazerne op Dombosch?

Eerder opperde ondernemersverenging VOG dat de mogelijkheid tot winkelen op (een beperkt deel van) industrieterrein Dombosch kansen biedt. Met de mogelijke komst van oa een bouwmarkt kan van deze kansen gebruik gemaakt gaan worden. De gemeente is nu echter bezig om de samenvoeging van 2 brandweerkazernes te bezien en ook hiervoor biedt Dombosch kansen.

De gemeente Geertruidenberg beschikt momenteel over 2 brandweerkazernes: 1 in de kern Raamsdonksveer en 1 in de kern Geertruidenberg. Uit gemeentelijke stukken blijkt dat men momenteel bezig is om de mogelijkheid van een gezamenlijke locatie te bezien. Een vestigingslocatie waarbij het mogelijk blijft om binnen de geldende 8 minuten ter plaatse te komen. Een kerngroep is geformeerd (gemeentewerken, brandweer, bouwen en ruimtelijke ordening) om een plan van aanpak op te stellen dat moet leiden tot een startnotitie die na de zomervakantie het college zal worden aangeboden.

Uit de eerste geluiden valt op te maken dat men bij een gezamenlijke locatie denkt aan een geheel nieuwe locatie, bijvoorbeeld aan het Westtangent. Echter een vestiging op industrieterrein Dombosch links of rechts van de Maasdijk zou tevens een te overwegen optie zijn. De infrastructuur is aldaar aanwezig en geschikte locaties met voldoende ruimte ook. De geldende aanrijtijd naar alle kernen zou vanaf daar mogelijk moeten zijn.