Brug maakt Haven onveilig

Het realiseren van een adequate infrastructuur blijkt opnieuw niet het sterkste punt van de gemeente G’berg. Binnen het centrum van Raamsdonksveer schiet de infrastructuur tekort en verdient al jaren een aanpak. Hetzelfde geldt voor de infrastructuur op industrieterrein Dombosch en over de zojuist opgeleverde Wim Letschertbrug zijn nu ook al klachten. Gelet op de vertraging waarmee deze brug gereed kwam is het opmerkelijk dat in een adequate infrastructuur niet voorzien kon worden.

Sinds de opening van de Wim Letschertbrug ergeren de bewoners van de Haven in Raamsdonksveer zich groen en geel aan brommers (die niet eens over de brug mogen) en fietsers die met grote snelheid door hun straat zoeven.

“Het is hier een stuk gevaarlijker geworden”, zegt Kees Kooiman namens een groep bewoners van de Haven. “Vooral ’s avonds tussen half zeven en negen uur scheuren de brommers door de straat de brug op en af. Maar ook fietsers zoeven door de straat als ze met een noodgang van de brug komen.” De overlast is des te schrijnender omdat de Haven altijd een doodlopende straat was. “Als er twee auto’s per dag kwamen, reden er anderhalf verkeerd”, aldus de Verenaar.

In een brief aan de gemeente Geertruidenberg spreken de bewoners van de Haven hun ongenoegen uit. Wat hen nog het meest stoort, is dat er ondanks toezeggingen voordat de brug openging, geen maatregelen zijn genomen om het verkeer in goede banen te leiden. Kooiman: “Ze hebben helemaal niets gedaan. Ja, er zijn twee bordjes (een voetgangersbord en een fietspadbord, HvI) geplaatst die erg onduidelijk zijn. Zelfs auto’s proberen de brug op te rijden.” Ook wijzen de bewoners de gemeente erop dat het plaatsen van beide borden naast elkaar wettelijk helemaal niet toegestaan is. Een voetpad is namelijk verboden voor fietsers, terwijl een fietspad voetgangers uitsluit. Ook de verlichting van de Haven naar de brug laat in hun ogen nogal te wensen over. Het liefst zouden de omwonenden zien dat er hekjes worden geplaatst voor de brug. Hiermee wordt in hun ogen voorkomen dat fietsers met een noodgang van de brug hun straat inrijden en brommers met grote vaart heen en weer crossen.

De Wim Letschertbrug moet symbool staan voor het verbinden van de kernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Maar ook van die doelstelling lijkt weinig terecht te komen. “Niemand uit onze straat heeft destijds een uitnodiging gekregen voor de officiĆ«le opening. Terwijl aan de overkant de mensen wel waren gevraagd de bijeenkomst bij te wonen.” Bij de gemeente was niemand bereikbaar voor commentaar.