‘Buren-Alert’ bij VOG en gemeente onbekend

Diverse lokale ondernemers blijken benaderd te zijn door ‘Buren-Alert’. Een bedrijf/initiatief dat aandacht vraag voor de gevolgen van een hartstilstand en de noodzaak van een levensreddende 6-minuten zone. ‘Buren-Alert’ geeft aan bezig te zijn met het in kaart brengen van de aanwezige AED’s + hulpverleners en dat men hiervoor met een inventarisatie bezig is.

Ondernemersvereniging VOG ondersteunt de realisatie van een AED-netwerk en werkt hier daarom al sinds 2007 actief aan mee. ‘Buren-Alert’ is bij ons echter onbekend en ook de gemeente – die zelf met een AED-project bezig is – blijkt hiervan niet op de hoogte te zijn. Overigens is genoemde inventarisatie bij VOG en gemeente reeds bekend.

Begin 2007 startte de VOG een AED-project waarbij ondernemers in de gelegenheid gesteld werden (en worden) een AED-apparaat tegen een gereduceerd tarief aan te schaffen. Nog belangrijker daarbij was dat ernaar gestreefd werd dat zoveel mogelijk mensen een AED/reanimatiecursus volgden zodat ze voortaan beter konden reageren wanneer zich een hartfalen in de nabijheid zou voordoen. Wekelijks worden in ons land namelijk ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis en 20% vindt plaats op straat, in het openbaar vervoer, op het werk of op het sportveld. Als tijdens een hartaanval niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt. Snelle reanimatie in combinatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk.

Ondernemersvereniging VOG onderschrijft de noodzaak/wens van de aanwezigheid van zoveel mogelijk AED’s binnen de gemeente en startte begin 2007 een AED-project op. Binnen dit VOG-AED-project besloten diverse ondernemers tot aanschaf en ook werden door de VOG AED’s geschonken aan de sportverenigingen binnnen alle kernen. De gemeente zag destijds om kostentechnische redenen van de aanschaf van AED’s af maar heeft dit standpunt later herzien en is een project opgestart met als streven om een gemeentelijk AED-netwerk te realiseren. Met dit project is men nog bezig.

Het bedrijf/initiatief ‘Buren-Alert’ is niet verbonden/gelieerd aan het AED-project van de VOG of de gemeente. Wanneer ook dit initiatief echter leidt tot meer AED’s binnen de gemeente ondersteunt dit vanzelfsprekend wel hetzelfde doel.