Burgemeester niet enthousiast

Burgemeester Matthieu Meijer plaatste maandag kanttekeningen bij het rapport van de Kamer van Koophandel over de leegstand van winkels in het centrum van Raamsdonksveer. “Dat ’t niet goed zit, daarvan hoeft u ons niet te overtuigen.

Maar het centrum bevindt zich in transformatie. De cijfers over de leegstand worden berekend in vloeroppervlakten, en dan tikt het volume van de Praxis erg aan. Bovendien heeft het plan om de supermarkt te verplaatsen geleid tot de aankoop van een aantal panden. ”

Noot 1 VOG-webredactie: Transformatie is omvorming, vervorming, herschepping, gedaanteverwisseling

Noot 2 VOG-bestuur: De leegstandcijfers zijn officiële cijfers van Locatus. Dit is de enige bron voor dit soort zaken. Uiteraard is het altijd een momentopname. Dus meet je een paar maanden eerder of later, dan kan dat uiteraard impact hebben op de cijfers. Maar dat geldt voor alle gemeenten. Het leegstandspercentage (“één op de tien panden staat leeg”) is berekend op basis van het aantal leegstaande panden en niet op basis van de omvang van die panden. Het grote volume van bijv. een Praxis heeft op dit cijfer dan ook niet zo veel invloed. Een grote winkel telt even zwaar mee als een kleine winkel. Bij het volume van de leegstand kan het natuurlijk wel een rol spelen.