Burgers gaan bezuiningen merken

De gemeente Geertruidenberg bezuinigt de komende jaren flink. Om de financiën tot en met 2014 op orde te krijgen is een structurele besparing van 2,7 miljoen euro noodzakelijk. De inwoners voelen de bezuinigingsoperatie nadrukkelijk in hun portemonnee. Zo stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb) jaarlijks met 6,5 procent (dat is inclusief 1,7 procent inflatiecorrectie die gemeente jaarlijks doorvoert).

Wethouder Ruud van den Belt (Financiën): “Op dit moment ligt de ozb in Geertruidenberg onder het landelijke gemiddelde. We willen het tarief de komende jaren richting dat gemiddelde laten stijgen.”Het college van B en W houdt vast aan twee zwembaden. Mensen die de baden bezoeken, betalen vanaf volgend jaar 10 procent meer voor een kaartje of abonnement. Ook de huren van de gemeentelijke sportaccommodaties gaan met datzelfde percentage omhoog. Vanaf 2012 krijgen de muziekschool en de bibliotheek 10 procent minder subsidie van de gemeente. Vanaf dat jaar krijgen onder meer Museum de Roos, stichting Vluchtelingenwerk, de peuterspeelzalen en de SWOG jaarlijks te maken met een korting van 3 procent op de subsidie. Dit is een cumulatieve korting: dat wil zeggen dat de korting in 2012 3 procent is, in 2013 6 en 2014 9 procent.

Het jongerencentrum komt er niet. Dat levert een besparing op van 57.000 euro. Ook op het jongerenwerk zelf wordt 20.000 euro gekort. Door theater De Schattelijn op een andere manier te gebruiken, kan er op deze post ook bezuinigd worden. Wat dat oplevert en hoe dat eruit komt te zien, is nog onbekend.

Een flinke klapper moet gemaakt worden via de zogeheten kerntakendiscussie. Bekeken wordt welke gemeentelijke taken kunnen worden afgestoten en met hoeveel minder ambtenaren het werk kan worden uitgevoerd. Vanaf 2013 moet dit 450.000 euro opleveren. Ook op de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt ‘gekort’. Zo moet het beleidsplan ongeveer de helft goedkoper gemaakt worden.

De komende jaren pleegt de gemeente ook minder wegenonderhoud. Dat levert jaarlijks twee ton op aan minder uitgaven. De leges voor het aanvragen van een paspoort en een rijbewijs gaan omhoog. Betalen inwoners nu nog 32,50 euro voor een rijbewijs, dat wordt 36 euro. Een paspoort wordt pakweg 2 euro duurder.

De gemeenteraad bespreekt volgende maand de Kadernota 2011.