B&W: Extra aandacht openbaar groen

B&W heeft besloten – zoals vermeld in de B&W besluitenlijst 16 oktober 2007 – dat er extra aandacht komt voor het openbaar groen. De onderhoudssituatie is niet zoals die zou moeten zijn. Een grondig onderzoek en nieuwe aanpak van het onderzoek vraag echter veel tijd. Om tijd te winnen wil het college afwijken van het gebruikelijke aanbestedingbeleid. Zo zou in plaats van eenjarige contracten voortaan gewerkt kunnen worden met meerjarige onderhoudscontracten.

Noot van de redactie: Onduidelijk is hoe het werken met meerjarige contracten kan leiden tot een verbeterde onderhoudssituatie van het openbaar groen