Café El Diablo krijgt meer, maar niet alle informatie

En dat vindt de Raad van State voldoende, zo blijkt uit een definitieve uitspraak.

Cafe El Diablo in Geertruidenberg © Sjoerd Marcelissen

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft na een rechtszaak van afgelopen oktober alsnog geanonimiseerde stukken rondom de sluiting van café El Diablo in Geertruidenberg vrij gegeven. En dat vindt de Raad van State voldoende, zo blijkt uit een definitieve uitspraak.

El Diablo vroeg om inzage van stukken vanwege een opgelegde dwangsom na geluidsonderzoek bij het café. Volgens de raadsman heeft de eigenaresse van El Diablo veel tegenwerking van OMD en gemeente ondervonden en is er daardoor groot wantrouwen ontstaan.

Eerder tijdens de rechtszaak over een WOB (Wet openbaarheid van bestuur)-procedure bij de Raad moest de woordvoerder van de OMD erkennen dat de regionale milieudienst de stukken, die de eigenaresse van het intussen gesloten café heeft opgevraagd, niet inhoudelijk heeft bekeken. Alleen maar omdat er een stempel ‘concept’ op de opgevraagde stukken stond weigerde de OMD de stukken te overleggen.

Concept
De Raad van State maakte toen al duidelijk dat je niet automatisch ongelezen stukken geheim mag houden. Een overheidsinstelling mag wel stukken weigeren, bijvoorbeeld als er persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren in staan. Maar niet omdat het slechts een conceptstuk betreft.

Tijdens de rechtszaak drong de Raad er bij de OMD-woordvoerder op aan om een zestal geheimgehouden stukken nog eens met de stofkam door te ploegen en te bekijken of de informatie mogelijk alsnog openbaar gemaakt kan worden. Dat deed de milieudienst en die overhandigde alsnog de zestal stukken. Wel had de milieudienst flink wat tekst met zwarte inkt afgelakt. Volgens de dienst was dat persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens en persoonlijk herleidbare meningen en standpunten. Die mag een overheid op grond van de WOB geheim houden, omdat het om zogenoemd intern beraad gaat.

Bron: BN De Stem – m.klein obbink 07-02-19

De raadsman van El Diablo was het daar niet mee eens. Volgens hem is niet duidelijk of de weggelakte tekstdelen al dan niet intern beraad, of persoonsgegevens betreffen. De Raad van State vindt het evenwel voldoende en vindt niet dat de omgevingsdienst nog eens moet uitleggen waarom ze welke delen zwart heeft gelakt.