Cameratoezicht bedrijventerrein effectief

Cameratoezicht kan een effectief instrument zijn maar het preventieve effect is mede afhankelijk van de inzetwijze en context.

Bedrijventerrein Dombosch (top-5-bedrijventerrein van West-Brabant) beschikt al enkele jaren over cameratoezicht en deze is met de invoering van de BIZ in 2012 weer geheel gemoderniseeerd. Dit cameratoezicht heeft vanaf het moment van invoering haar nut bewezen en toont dit nog steeds. Het aantal inbraken nivelleerde na de ingebruikname van het cameratoezicht en het aantal inbraken is nog steeds beperkt tot incidenten.

Het nut van het cameratoezicht op bedrijventerrein Dombosch is er met name door de aanwezigheid van het cameratoezicht in combinatie met de aanwezigheid van een pro-actief beveiligingsbedrijf op het terrein. Er is zo zowel voorzien in een adequaat toezicht als de mogelijkheid tot een snelle pro-actieve-reactie. En dit alles op een overzichtelijk terrein met een beperkt aantal toegangswegen. Succesfactoren die tevens de beperkingen voor inzet elders aangeven.

Want in de media zijn afgelopen periode conclusies te vinden dat cameratoezicht geen tot een beperkt nut kan hebben. En afhankelijk van de omstandigheden/context kan dit ook zo zijn. Binnen het centrum van R’veer bijvoorbeeld (waarvoor recentelijk cameratoezicht werd geopperd) zien we namelijk andere omstandigheden/een andere context. Wanneer men daar camera’s zou willen gebruiken zou ook voorzien moeten worden in een pro-actieve input van de politie met een snelle politiereactie bij eventuele incidenten. Dit wetende is ook meteen duidelijk dat cameratoezicht daar mogelijk slechts een beperkt tot geen nut zal hebben.