Cameratoezicht centrum?

Recente inbraken bij Bruna en Trekpleister en actieve zakkenrollers sterken Partij Samenwerking in haar mening dat er vaart moet komen in het onderzoek naar cameratoezicht in het centrum van Raamsdonksveer. In een motie tijdens de kadernota had PS hier al op aangedrongen, maar ze heeft nog niets gehoord van het college. Burgmeester Matthieu Meijer beloofde te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

PS: ‘Dat cameratoezicht een actueel onderwerp is, mag blijken uit een enquête van de ING. Daaruit blijkt dat circa 60 procent van de ondernemers met diefstal te maken heeft en dat juist in de zuidelijke regio diefstal of andere vormen van criminaliteit toenemen. Een ander zorgelijke conclusie is dat met name de zuidelijke regio het laagst scoort op het gebied van preventie. Gelet op de recente inbraken nemen de onrust en de noodzaak actie te ondernemen toe.’

Vandaar dat PS wil weten wat de stand van zaken is in het beloofde onderzoek. En dan vooral welke gesprekken er zijn gevoerd en met wie (politie, justitie, ondernemers). Bovendien wil zij daar graag de verslagen van zien.