Campus in Dongecentrale?

Kernvraag:
Is de regio toe aan een centrum waar studenten en bedrijven samenwerken aan een goede basis voor een gedegen economische toekomst?
Waar nieuwe werkgelegenheid ontstaat en waar samengewerkt wordt aan innovatieve producten en diensten?

dongecentrale

Antwoord:
Tijdens een eerste verkenning is het antwoord duidelijk: Ja!
De vraag achter deze vaststelling is dan hoe het te organiseren en te realiseren. Vast staat dat het alleen te realiseren is als werkgevers, overheid en onderwijs gezamenlijk willen samenwerken en de kracht willen ontwikkelen die bij dit soort projecten nodig is.
Dat het kan, is bewezen: In Rotterdam is de RDM Campus in volle bloei en in Dordrecht is de Duurzaamheidsfabriek een voorbeeld van de samenwerking die tot nieuw elan leidt in de regio.

rdm-campus     duurzaamheidsfabriek

Door deze kennis en ervaring in te zetten in deze regio moet het ook hier mogelijk zijn en zou de Donge Centrale in Geertruidenberg weleens een unieke locatie daarvoor kunnen zijn.

Wie zijn wij
Mabri Fennema, Bert van Pelt en Ronald van den Berg zijn ervaren mensen met ieder hun eigen specialisme. Mabri is gespecialiseerd in mobiliteit en outplacement en organisatieverandering en is jarenlang regiomanager geweest van het A+O fonds. Bert is gespecialiseerd in de relatie bedrijven/onderwijs en innovatie en is mede ontwikkelaar van de RDM Campus en de Duurzaamheidsfabriek. Ronald in Europese Subsidies en het initiëren van innovatieprojecten. Bert en Ronald hebben ervaring met het optuigen van campussen vanuit zowel een bestaande infrastructuur als in een nieuwbouwconcept en is eveneens betrokken bij de RDM Campus en het Leerpark Dordrecht.

Het plan Dongecampus
Bovenstaande personen hebben samen gesproken en gebrainstormd om de Dongecentrale om te bouwen tot een campus met als thema’s Energie innovatie, innovatie in restauratie van monumenten en de materiaalontwikkeling die daarbij hoort. Dit alles zou zoveel mogelijk moeten plaats vinden in een circulaire economie. Echter om de keten compleet te maken dienen ook voor deze nieuwe markten mensen opgeleid te worden en bestaande werknemers toe te rusten op het vakmanschap dat past bij de regionale economische ontwikkelingen. Uitvoering hiervan willen we laten plaatsvinden door gecertificeerd modern praktijkonderwijs. Hierdoor wordt het ook interessanter voor de praktische werknemer om te worden bijgeschoold en voor de mensen die nu tussen wal en schip vallen (doordat het onderwijs te theoretisch is en niet aansluit bij het bedrijfsleven) interessant onderwijs te bieden met een directe baan als gevolg.