De wet en alle nieuwe kansen in gewoon Nederlands

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de huidige Aanbestedingswet 2012. Deze herziening, die 1 juli 2016 van kracht wordt, brengt nogal wat veranderingen met zich mee. De workshop De nieuwe Aanbestedingswet in de praktijk gaat in gewoon Nederlands in op de belangrijkste wijzigingen én op de kansen die hierdoor voor u ontstaan. Lees verder