De Langstraat-Bedrijvennieuws editie 4

In 2015 slaan de VOG en Weekblad de Langstraat de handen ineen met maandelijks ‘Bedrijvennieuws gemeente Geertruidenberg’. Het idee achter dit initiatief is om het (lokale) ondernemen nog beter in beeld te brengen.

Editie 4 van het bedrijvennieuws in de Langstraat deze week gaat over:

 • Jouw vriend/vriendin de smartphone – de Transactiegerichte wereld
 • Werkloosheid daalt, aantal banen stagneert
 • MVO-prijs, stemmen tot 28 april

Digitaal is de Langstraat te lezen via volgende link.

De Langstraat-Bedrijvennieuws editie 3

In 2015 slaan de VOG en Weekblad de Langstraat de handen ineen met maandelijks ‘Bedrijvennieuws gemeente Geertruidenberg’. Het idee achter dit initiatief is om het (lokale) ondernemen nog beter in beeld te brengen.

Editie 3 van het bedrijvennieuws in de Langstraat deze week gaat over:

 • Lokaal winkelen & enthousiasme
 • Beveiliging Dombosch
 • Lage verkiezingsopkomst & dialoog

Digitaal is de Langstraat te lezen via volgende link.

De Langstraat-Bedrijvennieuws editie 2

In 2015 slaan de VOG en Weekblad de Langstraat de handen ineen met vierwekelijks ‘Bedrijvennieuws gemeente Geertruidenberg’. Het idee achter dit initiatief is om het (lokale) ondernemen nog beter in beeld te brengen.

Editie 2 van het bedrijvennieuws deze week gaat over:

 • MVO
 • Het vak ondernemen op het Dongemond College
 • De (camera)beveiliging op Dombosch.

Digitaal is de Langstraat te lezen via volgende link.

Onjuiste info over bedrijf in De Langstraat

Het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Gasthuiswaard is op 28 oktober 2010 voor het (gedeeltelijk) gezoneerde industrieterrein Gasthuiswaard door de raad vastgesteld. Tegen dit plan is vervolgens beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State door Sibelco en Siemerink. Op 18 april 2012 heeft de Afdeling uitspraak gedaan en zijn deze bedrijven in het gelijk gesteld. Het bestemmingsplan is daarbij op een drietal onderdelen vernietigd. Naar aanleiding van de uitspraak is het akoestische model geactualiseerd en is de geluidsbelasting opnieuw berekend. Op basis van het geactualiseerde model alsmede de uitspraak van de Afdeling zijn door het college op 10 juli 2013 de uitgangspunten bepaald ten behoeve van de reparatie van het onderhavige plan.

Op 10 juli 2013 is dan ook een belangrijke (tussenstap) gezet op weg naar de reparatie van het bestemmingsplan Gasthuiswaard. Naar aanleiding van deze heroverweging zijn de uitgangspunten bepaald op basis waarvan vervolgens een tweetal voorontwerpbestemmingsplannen zijn opgesteld (Gedeeltelijke herziening Gasthuiswaard’ en de parapluherziening ‘Geluidzone industrie Gasthuiswaard’). Deze plannen worden (gelet op het aanwezige spanningsveld tussen wonen en werken en in het licht van de uitspraak van de Raad van State) opiniërend aan de raad voorgelegd (discussieraad 5 september).

Correcte procedure derhalve en ondanks vertraging in de afwikkeling is men nu voornemens de gemaakte fouten te corrigeren. Ook het voorleggen van de materie aan de raad is goed en hoort bij het democratische proces zoals wij gewoon zijn. De wijze waarop nu echter een politieke partij hierop ageert achten wij minimaal bedenkelijk.

In de Langstraat heeft deze politieke partij een uitgebreid artikel geplaatst met oa volgende teksten:

 • Het college nam in de zomervakantie het absurde besluit om de geluidszonering te vergroten
 • Al jaren geeft men geluidsoverschrijdingen aan en dat moet nu eens definitief stoppen
 • Fabrieksgeluid is ook in het weekend en ‘s-nachts te horen
 • Het is absurd als regels en beleid enkel ten gunste van een bedrijf aangepast worden

Bedenkelijke teksten omdat deze onjuist zijn. Genoemd bedrijf is namelijk vele malen op geluidsproductie gecontroleerd afgelopen jaren (oa op meermaals verzoek van omwonenenden/ politiekelingen) en dit heeft geen strafbaar feit of noodzaak tot handhaving opgeleverd. Het bedrijf houdt verder de mogelijkheid open om ‘s-nachts te werken maar geeft aan dit afgelopen jaren slechts incidenteel gedaan te hebben. Ook loopt dit dossier al vele jaren en hebben betrokken bedrijven een aanzienlijk bedrag aan juristen mogen spenderen om hun belangen te verdedigen en zal er dus zeker niet gehandeld worden alleen in het belang van een bedrijf.

Dat men het er niet mee eens is is duidelijk maar dat is niks nieuws (zie oa links onderaan naar artikelen uit 2011 en 2005). Maar het hanteren van onjuiste info is wat ons betreft een bedenkelijke werkwijze en een slechte basis voor een goede inhoudelijke (raads)discussie.

Langstraat groter, kleurrijker en eigentijdser

Vanaf deze week zal Weekblad de Langstraat in een compleet nieuw jasje steken. Het Weekblad zal dan uitkomen op berliner formaat (formaat tussen dagblad en het huidige tabloid).

Door het gewijzigde (grotere) formaat wordt de Langstraat overzichtelijker en het leest prettiger. Ook de vormgeving zal beter ‘smoelen’ door het grotere formaat. De krant wordt dus groter maar blijft in een handzaam formaat.

Voor de adverteerder kan men op alle pagina’s full colour drukken en men blijft ook katernen drukken. Dit heeft als voordeel dat er “lucht “in de krant blijft zitten en dat er meerdere voorpagina’s en achterpagina’s mogelijk zijn.