CBS: 12% Nederlanders uitkering

Twaalf procent van de Nederlanders tussen de 15 en de 64 jaar oud had eind 2009 een uitkering. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In december 2009 ontvingen bijna 1,4 miljoen personen een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is 12 procent van de bevolking van 15 tot en met 64 jaar. Het aantal personen met een uitkering is gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In decemer 2009 kregen bijna 120.000 personen méér een uitkering ten opzichte van december 2008.

Het aandeel mannen met een uitkering was eind 2009 met bijna 13 procent iets groter dan het aandeel vrouwen met een uitkering. Ook de toename van het aantal uitkeringen in 2009 was bij mannen wat groter.

Vooral het aantal WW-uitkeringen nam in 2009 onder mannen toe. Dat komt omdat zij naar verhouding meer werkzaam zijn in sectoren die gevoelig zijn voor fluctuaties op de arbeidsmarkt. In economisch ongunstige tijden is de kans op werkloosheid onder mannen daarom groter dan onder vrouwen. Vrouwen ontvingen echter vaker een bijstandsuitkering.