CBS: Industrie produceert meer

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2012 ruim 1 procent hoger dan in december 2011. In november lag de industriële productie vrijwel op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

De groei in december komt vooral door de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie, die 5 procent meer produceerde. Dit is de grootste branche binnen de industrie. Hiertegenover stond dat de elektrotechnische en machine-industrie bijna 8 procent minder produceerde. Ook de voedings- en genotmiddelenindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie hadden een lagere productie dan in december 2011. De productie in deze branches kromp respectievelijk ruim 2 en bijna 3 procent.