CBS: Minder besteed door huishoudens

Cijfers CBS:

Huishoudens hebben in mei 1,9 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in mei 2011. De krimp is ongeveer even groot als in de voorgaande twee maanden. De consumptieve bestedingen zijn al een jaar vrijwel onafgebroken lager dan een jaar eerder. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

De bestedingen aan duurzame goederen waren 6,0 procent lager dan in mei 2011. Huishoudens hebben vooral minder besteed aan woninginrichting en nieuwe personenauto’s. De consumptie van voedings-en genotmiddelen nam af met 1,2 procent. Aan diensten werd evenveel besteed als een jaar eerder.