Centrum en de waarde van toezeggingen

Maart 2011 trokken we het realiteitsgehalte van gedane beloften voor de aanpak van het centrum R’veer in twijfel (zie artikel). Dit lijkt helaas terecht gelet op het tot op heden uitblijven van enige ontwikkeling/voortgang.

De gemeentelijke toezegging dat men ‘op zo kort mogelijke termijn met de/een verdere aanpak begint’ blijkt dus van weinig waarde te kunnen zijn. De geloofwaardigheid van gemeentelijke toezeggingen wordt hiermee ter discussie gesteld en dat lijkt ons niet de bedoeling.

Maar vooral mag betreurd worden dat er gewoon niks meer gebeurt is na de aanpak van een deel van Keizersdijk (gereed gekomen eind 2010). Een verdere aanpak blijft uit en enige verdere voortgang lijkt nog steeds niet in zicht. Ook heeft de niet verkeersveilige situatie op de Keizersdijk nog tot geen enkele verkeersremmende maatregel geleid. Niet goed voor de bedrijvigheid in het centrum, niet goed voor de uitstraling van de gemeente, niet goed voor de leefbaarheid, niet goed voor de verkeersveiligheid,enz.

Maar hoe duidelijk de situatie ook moge zijn, de verantwoordelijken lijken zich er niet om te bekommeren en vooral bezig te zijn met het opstarten van andere projecten. Eerst afmaken waar we aan begonnen zijn wellicht verstandiger?