Centrum R’veer = dorps winkelen?

Met een investering in feestverlichting van €25.000,- en de jaarlijkse kosten voor ophangen/afhalen/opslag/reparatie geven we als VOG een (economische) impuls rond de feestdagen aan de centra van R’veer en G’berg. Maar niet meer dan dat. Net zoals het al of niet doorgaan van de knip, bewegwijzering, strepen op de weg, drempels, blauwe zone, enz. niet meer zijn dan deeltrajecten. Een realistisch totaalbeeld op basis van de actualiteit ontbreekt namelijk volgens ons.

Als VOG zullen we daarom komende weken met een visie op het Veerse centrum komen welke gebaseerd is op de actualiteiten en de realistische mogelijkheden. Deze visie willen we niet langer laten zijn dan twee A4’tjes, wordt opgesteld vanuit het VOG-bestuur mede via de leden.

We schetsen de eerste uitgangspunten:

  • We zijn een dorp
  • Het winkelcentrum R’veer kan zich beperken tot Anker en Hoofdstraat met uitloop beperkt deel Heereplein en Keizersdijk
  • Afsluiten van (winkel)straten/doorgaande wegen is niet passend bij een dorp
  • Geen knip op Keizersdijk
  • Centrum ‘voetgangersgebied/woonerf’ maken met maximum snelheid van 30km en verkeersbelemmerende obstakels
  • Hoofdstraat en Keizersdijk verboden voor vrachtverkeer (muv bestemmingsverkeer)
  • Van Hoofdstraat doorgaande weg binnen ‘voetgangersgebied/woonerf’ maken
  • Blauwe zone Heereplein/Hoofdstraat/Keizersdijk (tussen Hoofdstraat en Gangboord)

Deze uitgangspunten zijn een voorzet waarmee we aan de slag zijn. Maar vanzelfsprekend vernemen we zoveel mogelijk reacties om onze visie zo breed mogelijk te krijgen. Mail ons dus zeker!