Centrum R’veer: geen nieuws wel info

Gisteren heeft wethouder Quirijnen de raad medegedeeld bijna rond te zijn met Kieboom om het terrein achter het voormalig postkantoor over te nemen en toe te voegen aan het bestaande parkeerterrein. Kieboom krijgt mede ruimte om het voormalig ING kantoor een andere functie te geven en uit te breiden in lijn met de voorgevel van de C1000.

Verder kon de wethouder mededelen dat Kieboom van plan is de oude schuur in de Hoofdstraat ‘op te knappen’ en de gevels van zijn panden aan de overzijde (Blokker) op te knappen. De wethouder deelde verder mee dat hij daarom nog even niet wil beginnen met herstructurering van de openbare ruimte in de Hoofdstraat. Hij verwacht namelijk dat het ‘opknapwerk’ anders de nieuwe straat kapot rijdt.