Centrum R’veer ligt en blijft stil?

Het masterplan centrum R’veer (vastgesteld eind 2009) gaf aan wat de bedoeling was. Na de Keizersdijk en omgeving zou de volgende fase de Hoofdstraat zijn zoals ook keurig omschreven door de gemeente op haar website. Zelfs impressies van een vernieuwde Hoofdstraat werden destijds al vertoond. Echter toen de (gedeeltelijke) afronding van de Keizersdijk november 2010 in zicht was bleek het vervolg onduidelijk. Navraag en toezeggingen ten spijt is april 2011 dit vervolg nog onduidelijk.

Vorige week verscheen de – door/iov de verantwoordelijk wethouder – opgestelde ‘Ykpuntennota centrum Raamsdonksveer’ (advies aan het college met toelichting) en daar zal oa de gemiddelde centrumondernemer mogelijk niet enthousiast van worden. Ook schept het geen enkele duidelijkheid over enige vervolgaanpak. Resumerend wordt in dit schrijven namelijk het volgende voorgesteld:

Het college zal in samenspraak met de gemeente moeten gaan bepalen:

  • of en zo ja, tot welk niveau de ambitie, zoals weergegeven in het Masterplan, haalbaar is;
  • wat de rol van de stakeholders in het traject zal kunnen cq moeten zijn;
  • of (deels) wordt ingezet op het sluiten van anterieure overeenkomsten dan wel dat een exploitatieplan voor het centrum wordt opgesteld;
  • ten behoeve van welke activiteiten de gemeentelijke middelen worden ingezet en daarmee gelijktijdig welke keuzes worden gemaakt voor wat betreft de aanpak van de diverse deelgebieden (wat wel en niet);
  • of er bereidheid bestaat aanvullende middelen in te zetten om alle gestelde doelen te kunnen halen.


Een opstelling van punten die voor een groot deel ook een jaar geleden gemaakt had kunnen worden en mogelijk meer de voortdurende dialoog onderhoudt dan dat het daadwerkelijk enige voortgang oplevert. Binnen het politieke spectrum lijkt hierbij ook een aandachtsverschuiving merkbaar richting andere gebieden. Politiek gezien misschien handig maar of dit op termijn functioneel/nuttig is voor de gemiddelde ondernemer en inwoner zal de tijd leren……..