Centrum R’veer niet binnen pilot bouwen?

In de gemeente G’berg is de aanpak van het centrum van R’veer een breed levende materie. De pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’ zou een forse impuls hebben kunnen geven aan deze ontwikkeling maar nu deze per 26 mei 2009 eindigt lijkt dit niet helemaal te gaan lukken.

Zeven Brabantse gemeenten nemen sinds 2003 deel aan de pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’ en de gemeente G’berg is er daar één van. Deze gemeenten konden hun bestaande uitbreidingsplannen intrekkenen daarvoor in de plaats mochten ze gedurende 5 jaar wel hun eigen aantal huizen bouwen binnen het bestaande stedelijke gebied. Nadat de pilot in 2008 met een jaar verlengd is zal deze mei 2009 eindigen. Alle plannen en projecten binnnen de afgesproken contour, die uiterlijk 26 mei 2009 als ontwerp-projectbesluit of als ontwerp-bestemmingsplan ter visie zijn gelegd, kunnen ontwikkeld worden.

Bij een evaluatie door de deelnemende gemeenten in 2005 merkte men oa het volgende op: “Niet alleen de functie wonen krijgt door de pilot een forse impuls, maar ook de centrumvoorzieningen in de kleine kernen, de openbare ruimte en het groen” (zie ook link naar bestand bloemlezingstrakkecontourenmrt05 met een volledig overzicht van reacties toen van de diverse gemeenten). Binnen de gemeente G’berg lijkt deze impuls tot op heden helaas niet gelukt te zijn en ondanks toezeggingen blijft onduidelijk wanneer een daadwerkelijke aanpak van het centrum van start gaat. Nu het ambtelijk apparaat gaat toewerken naar de einddatum van de pilot 26 mei 2009 zal dit er mogelijk voor zorgen dat er (nog) minder tijd overblijft om aandacht te geven aan bijvoorbeeld de centrumontwikkeling/aanpak……