Centrum: verkeer of kansen?

Er is door een extern bureau een onderzoek uitgevoerd naar de kansen/mogelijkheden voor/binnen de gemeente van een 2e supermarkt in het centrum van R’veer. De resultaten van dit onderzoek zijn reeds vastgelegd doch nog niet bekend gemaakt. Men houdt zich eerst bezig met de verkeersstromen……..


Als de gemeenteraad van Geertruidenberg volgende maand praat over het definitieve ontwerp voor het centrumplan van Raamsdonksveer, moet hij ook een oordeel vormen over de gewenste richting en intensiteit van de verkeersstroom op de Keizersdijk. Hoofdvraag daarbij is hoe verkeersluw het centrum moet worden in combinatie met het bereikbaar houden en maken van de parking aan de Oostpolder en de nieuwe supermarkt.

Burgemeester en wethouders brachten het aantal varianten voor de verkeersinrichting op de Keizersdijk gisteren tijdens een lang overleg terug tot twee. Variant een voorziet in een dubbele rijrichting voor het verkeer, variant drie in een eenrichtingsverkeer. Variant twee, een tussenvariant, is door B en W als onwenselijk gekenmerkt. “Dan krijg je onduidelijke situaties, die alleen maar verwarring zaaien”, zegt verkeerswethouder Lida Verschuren. Wat in ieder geval in alle varianten blijft, is dat er een knip komt halverwege de Keizersdijk. Die was al eerder aangekondigd en wordt vermoedelijk zo’n honderd meter lang. Daarin zal een klein voetgangersgebied komen. Dat komt ter hoogte van de overgang van het Anker naar de nieuwe parkeerplaats. Verschuren: “Dat doen we om de rust terug te brengen op de Keizersdijk. Het doorgaande verkeer heeft betere opties dan via de Keizersdijk te rijden.”De gemeente gaat nu in gesprek met de betrokken partijen, zoals omwonenden en winkeliers, om te horen naar welke variant hun voorkeur uitgaat.