Centrumontwikkeling R’veer?

Maart 2003 melden wij via de VOG-site – ten aanzien van de gewenste Centrumontwikkeling Raamsdonksveer – dat het definitief ontwerp inclusief een ruimtelijke onderbouwing gepland stond voor augustus. Deze maand dus. Vervolgens zou het dan de bedoeling zijn om na de zomer tot een definitief ontwerp te komen. Maar gaat dit ook gebeuren? Een terugblik.

  • 4 juli 1974 werd door het gemeentebestuur een informatie-avond gehouden aangaande het centrum van Raamsdonksveer. Men ging de Keizersdijk verkeersluw maken en de winkelvoorzieningen werden gehandhaafd. Gesproken werd (zoals beschreven in artikel de Stem 27 juni 1974) over het ‘Conserveren van wat waardevol is in de winkelstraat’.
  • Na 31 jaar van conservering start Croonen Adviseurs 2005 in opdracht van de gemeente een proces dat begin 2006 leidt tot de opstelling van een ambitie en een stedenbouwkundig ontwerp.
  • H&S Adviseurs start vervolgens maart 2007 in opdracht van de gemeente met het uitwerken van deze ambitie.
  • Augustus 2007 wordt het Plan van Aanpak gepresenteerd waarin als streefdatum voor het definitief ontwerp voorjaar 2008 wordt gesteld.
  • Maart 2008 wordt bekend gemaakt dat het definitief ontwerp gepland staat voor augustus.
  • In de programmabegroting 2008 bevestigt de gemeente nogmaals dat medio 2008 uiteindelijke keuzes worden gemaakt voor de centrumontwikkeling. Men beschrijft hierbij als ‘prestaties’: 1. Aanpak Keizersdijk, Heereplein en ’t Anker 2. Vestiging Supermarkt 3. Ontwikkeling van een bestemmingsplan.

Inmiddels is de maand augustus gestart en het bestuur van ondernemersvereniging VOG wacht vol verwachting het aangekondigde definitieve ontwerp af zodat we hiermee zo snel mogelijk gezamenlijk aan de slag kunnen…….