Centrumvisie: brancheringsprofiel

30 augustus is het plan van aanpak voor de centrumontwikkeling Raamsdonksveer door de raad vastgesteld. In dit plan van aanpak wordt oa het zogenaamde brancheringsprofiel van het winkelcentrum beschreven.

Raamsdonksveer wordt door de gemeente gezien als een kern met een boodschappen-plus-functie. Deze functie zou als voorziening in hoge mate bijdragen aan de vitaliteit van de gemeente Geertruidenberg. Er dient gewerkt te worden aan versterking van de koopkrachtbinding van de inwoners en het wegvloeien naar de concurrerende omgeving (Oosterhout, Breda, Drimmelen) dient volgens het rapport voorkomen te worden. Het aanbod van dagelijkse artikelen en een beperkt assortiment van niet alledaagse artikelen is hierbij een speerpunt. Concentratie van winkelvoorzieningen in een aantrekkelijk ingericht en ontsloten gebied (met voldoende parkeervoorzieningen) – zowel voor voetgangers als voor verkeer – wordt hiervoor als een vereiste gezien. Ook wordt de positionering van een tweetal supermarkten hierbij gezien als van cruciale betekenis.