Centrumvisie: ‘Geen plannen, slechts ideeën’

Adviesbureau Croonen presenteert maandag tijdens de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken haar visie op het centrum van Raamsdonksveer. Croonen doet dat op verzoek van het college van B en W. Het college hoopt dat met name de raadsleden op deze avond voldoende informatie krijgen om het sein op groen te zetten om een plan van aanpak te realiseren.

In de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken in augustus werd het collegevoorstel om een ton uit te trekken voor een plan van aanpak besproken. Een deskundig bureau zou dat plan op moeten stellen. In het voorstel werd ingegaan op onder meer de vestiging van een supermarkt aan de Keizersdijk, winkels met daarboven appartementen op de plaats van de voormalige Esta Loca en mogelijke nieuwbouw van het gemeentehuis. Dat schoot de leden van de commissie in het verkeerde keelgat. De raad moet eerst een visie vaststellen, was het commentaar. Toen een commissielid zijn collega’s er op wees dat de Klankbordgroep voor het centrumplan reeds een visie heeft besproken, bleek dat niet alle raadsleden daarvan op de hoogte waren. Wethouder Ad van Onzenoort: „Dat is mijn fout geweest. In de Klankbordgroep zouden naast betrokkenen ook alle fractievoorzitters moeten zitten. De fractievoorzitters zouden hun partijgenoten dan op de hoogte kunnen brengen. Maar sommige fractievoorzitters zijn vergeten. Ik kan me voorstellen dat zij eerst goed op de hoogte willen zijn van alles.“

Medewerkers van Croonen hebben meerdere malen met de Klankbordgroep om de tafel gezeten. Suggesties en adviezen van de leden van de groep zijn volgens van Onzenoort meegenomen in de visie van Croonen. „Maar de presentatie bestaat, net als ons voorstel over het centrum, puur uit gedachten. Het zijn slechts ideeën, een theoretisch model, nog geen plannen.“ Na de presentatie, die om 20.30 uur begint en waarbij ook publiek welkom is, is er ruimte voor discussie. Van Onzenoort hoopt dat er een aantal concrete punten naar voren komt die deskundigen kunnen verwerken in een stappenplan. Daarna moet het college met een voorstel komen waar de raad weer over moet beslissen.