Centrumvisie: Nieuw raadhuis gehandhaafd

De bouw van een nieuw gemeentehuis moet mogelijk blijven. Het voorstel van het college van B en W om dit punt mee te nemen in de centrumvisie van Raamsdonksveer blijft ongewijzigd. Daar werd het merendeel van de leden van de commissie Grondgebiedzaken het gisteravond over eens.

Een meerderheid van de raad gaf eerder aan een nieuw gemeentehuis overbodig te vinden. Toch stelt het college de raad voor de bouw van een raadhuis onderdeel te laten zijn van de centrumvisie van Raamsdonksveer. Dat voorstel werd gisteravond besproken.

Joris Klaassen, fractievoorzitter van de SP wilde de paragraaf over het gemeentehuis meteen schrappen. Jan van Oort van GroenLinks vond het ook ‘erg gek’ dat het betreffende punt was opgenomen in de visie. Voor Keerpunt 74 en het CDA heeft het gemeentehuis een ‘erg lage prioriteit’. In een vurig betoog zei wethouder Ad van Onzenoort (Ruimtelijke Ordening) de eerste negatieve reacties te betreuren. „Voor u ligt de centrumvisie op hoofdlijnen. Een ontwikkelingsplan, geen beleidsplan. Alle onderdelen moeten worden getoetst op redelijkheid en realiteitsgehalte. Daarna moet het uitgekristalliseerd worden. Deskundigen moeten er naar kijken. Vervolgens moet het één ademend geheel worden. En dan kunt u pas een ‘go or no go’ geven.“ De raadsleden spraken hun waardering uit over het betoog van de wethouder. Wim Quirijnen van Partij Samenwerking kwam tot de conclusie dat het geen kwaad kan de mogelijkheden naar het onderzoeken van nieuwbouw van het gemeentehuis open te laten. Net zoals het openmaken van de haven een optie moet blijven. „In een later stadium kunnen we nog altijd nee zeggen.“