Chaos bestemmingsplan Bergse kom

130 schriftelijke bezwaren, dat is de oogst van het ter inzage leggen van het herziene bestemmingsplan voor de kom van G’berg. Vanwege bouwplannen wordt het bestemmingsplan aangepast maar deze aanpassingen kunnen stuk voor stuk op forse weerstand vanuit de bevolking rekenen.

Maar een ogenschijnlijke onschuldigefout rond de aanwijzing van de bestemmingen van enkele tientallen panden op en rond de markt dreigt echter veel grotere gevolgen te krijgen. Met alle goede bedoelingen is een aantal panden getransformeerd van detailhandelsbestemming tot de bestemming centrumdoeleinden. Maar een pand dat als winkel wordt gebruikt kan hierdoor ook gebruikt worden als horecabestemming. Hierop zijn omwonenenden van een pand een procedure begonnen en iedereen is het er nu over eens dat de bestemmingstransformatie in het plan niet had mogen gebeuren. Een voorbereidingsbesluit van het college, waarmee alle lopende ontwikkelingen tot nder order geschorst worden, is echter tot op heden uitgebleven en pas nu de Raad van State dit de gemeente opdraagt zegt de wethouder toe dit te doen. Geen toevallige gang van zaken volgens betrokkenen.

Een schuldige aanwijzen bij deze materie heeft geen zin. Diverse partijen hebben zitten slapen en het dossier is inmiddels zo complex dat niemand meer precies weet hoe het zit. Een op zich onschuldige fout zou nu desastreuze gevolgen kunnen hebben. Los van claims kan er een enorme precedentwerking voor andere panden van uitgaan. Als het college direct ook in praktische zin kleur had bekend was de huidige chaos voorkomen. Nu dreigt dit dossier de gemeente tot ver na de pilot bouwen binnen strakke contouren, die 26 mei afloopt, te blijven achtervolgen.